Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00381.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065026-65264
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ