Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00380.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065026-65264
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ