Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ-ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02106.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 15
Διεύθυνση : ΠΑΛΤΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 54333-54960
ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ-ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ