Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΧΑΡΑΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00859.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031274
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΧΑΡΑΛ.