Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ συζ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00918.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 23
Διεύθυνση : ΜΙΚΡΟ ΛΑΥΚΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071092
ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ συζ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ