Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03035.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 11
Κλίνες : 22
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 24230 65481
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ