Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ι.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02107.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071373
ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ι.