Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00310.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423055079
ΜΠΕΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠ.