Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΜΠΛΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.3Κ.03210.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 22
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423043614
ΜΠΛΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ