Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΝΑΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.01626.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 19
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 2423065227
ΝΑΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡ.