Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΝΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.02010.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 20
Κλίνες : 40
Διεύθυνση : ΚΟΡΩΠΗ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2426022323
ΝΙΜΠΗ ΕΛΕΝΗ