Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00353.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2421042704
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ