Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03245.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049872
ΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ