Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00157.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2423031424
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΕΜ.