Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00444.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 19
Διεύθυνση : ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 55303
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚ.