Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.00320.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422041037
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γ.