Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02372.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΑΝΑΚΕΙΑΣ 12, ΑΛΥΚΕΣ, ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : 24210 87109
ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ