Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00676.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031730
ΠΑΝΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΠ.