Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.10.00.02852.00.00
Δωμάτια : 11
Κλίνες : 29
Διεύθυνση : ΛΑΥΚΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65604
Fax : 24230 65253
ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ