Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01625.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 22
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 2423065033
ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.