Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00951.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031664
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ