Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00306.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΤΩ ΓΑΝΤΖΕΑ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε