Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.03229.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΑΛΥΚΕΣ (ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ) ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38334
Τηλέφωνα : 24210 88336
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε