Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02210.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΚΑΡΑΒΟΤΣΑΚΙΣΜΑ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Κινητό : 6936613638
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ