Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00549.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2421053247
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ν.