Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02472.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049165
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ