Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00831.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428099708
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ