Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01364.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065333
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞ.