Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ι.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00164.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071267
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ι.