Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03173.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΚΟΡΩΠΗ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 22240
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ