Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00516.01.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΚΟΡΩΠΗ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022240
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤ.