Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣτου Π.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00582.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022454
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣτου Π.