Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00513.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 1
Κλίνες : 3
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054773
ΠΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.