Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΙΛΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.03175.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 14
Κλίνες : 28
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065690
ΦΙΛΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ