Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.03042.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 33227
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ.