Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02762.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 26
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022066
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ