Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02752.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031555
ΦΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ