Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01630.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2422041345
Κινητό : 6977982165
ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ.