Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΠΟΣ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.03011.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 33439
ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΠΟΣ.