Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΥ-ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΑΓ. του ΕΥΑΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00539.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 33508
ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΥ-ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΑΓ. του ΕΥΑΓ.