Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΥ ΣΥΝΟΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00553.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 33567
ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΥ ΣΥΝΟΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ