Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΦΡΑΤΖΕΖΟΥ ΜΑΛΑΜΩ συζ. ΞΕΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01269.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 4
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423033537
ΦΡΑΤΖΕΖΟΥ ΜΑΛΑΜΩ συζ. ΞΕΝ.