Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΛΑΚΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00548.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 9
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2310423211
ΠΛΑΚΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛ.