Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02848.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 24220 91227
ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡ.