Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΠΡΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.3Κ.02941.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 24260 23120
ΠΡΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ