Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02747.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 24
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΕΣ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423086777
ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.