Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΡΟΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00141.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2423022132
ΡΟΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΙΩΑΝ.