Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΑΚΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΧΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00426.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022087
ΣΑΚΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΧΡ.