Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02179.01.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423066063
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ