Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02717.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΛΕΥΚΗ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2422041800
ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ